Hoe de globale handelscrisis de verhuisindustrie beïnvloedt

Begin 2020 kwam de wereld in een globale crisis terecht die alle aspecten van onze levens beïnvloedde. De Covid-19 pandemie veroorzaakte namelijk niet enkel één van de grootste gezondheidscrisissen in de afgelopen decennia, maar had ook een stevige impact op de wereldhandel en alle verwante industrieën. Hieronder viel ook de scheepvaartindustrie, een sector waar wij en vele andere verhuisbedrijven op beroepen om de bezittingen van onze klanten veilig te verschepen.

Nu, bijna 2 jaar na de eerste grote uitbraak, zijn de gevolgen van de Covid-19 pandemie nog steeds goed te voelen. Bij Compas International Movers lopen onze dienstverleningen grote vertragingen op, met alle klantenvragen en -bezorgdheden van dien. Daarom hebben we hieronder de tijd genomen om uit te leggen wat de impact van de handelscrisis op de scheepvaartindustrie is, hoe dit onze dienstverlening beïnvloedt, hoe wij hiermee omgaan als bedrijf en hoe wij proberen om onze klanten zo goed mogelijk te helpen.

Voornaamste oorzaken van de globale handelscrisis

Aan de basis van de globale handelscrisis liggen voornamelijk twee oorzaken die beide het gevolg zijn van de Covid-19 pandemie.

Enerzijds zorgde de pandemie namelijk voor een stijgende vraag naar verschepingen en zeevaartcontainers. Doordat mensen thuis moesten blijven en veel fysieke winkels de deuren moesten sluiten, kende online shopping een ongeziene groei. Deze groei bracht ook een grotere vraag naar verschepingen mee waarop de scheepvaartindustrie simpelweg niet kon antwoorden, met alle gevolgen van dien. Zo kampt de wereldhandel momenteel met overvolle havens, een tekort aan zeevaartcontainers, ernstige vertragingen, vrachtprijsstijgingen en meer.

Anderzijds zorgde de Covid-19 pandemie – zoals eerder vermeld – ook voor een grote gezondheidscrisis. Mensen werden ziek, moesten thuisblijven en konden niet gaan werken. Hierdoor verloren alle industrieën, waaronder ook de haven- en scheepvaartindustrie, sterk aan mankracht. Deze personeelsdaling in combinatie met een toename van de werkhoeveelheid creëerde heel wat uitdagingen, ook (indirect) voor de verhuisindustrie.

De grootste uitdagingen van de handelscrisis

1. Minder capaciteit in havens en op vrachtschepen

Een van de eerste grote uitdagingen van de handelscrisis is een groot gebrek aan capaciteit in havens en op vrachtschepen. Zo is de vraag naar verschepingen en containers vaak meer dan dubbel zo groot dan het aanbod.

Voor de handelscrisis hadden de meeste (grote) havens en vrachtschepen genoeg capaciteit voor containers en tijdige verschepingen. Nu echter staan de havens overvol met containers waardoor er geen mogelijkheid is om nieuwe containers te bewaren. Hierdoor moeten vrachtschepen vaak wachten om ladingen te lossen en op te halen en zijn de plaatsen op vrachtschepen ook ontzettend schaars.

2. Meer transportproblemen

Een andere grote uitdaging van de handelscrisis is de toenemende problematiek in – en druk op – de transportsector.

Veel transportbedrijven kampen namelijk – en kampten ook al lang voor de Covid-19 pandemie – met een nijpend tekort aan chauffeurs. Hierdoor is het veel moeilijker geworden om containers in de eerste plaats naar en van havens, opslagplaatsen en woningen van klanten te vervoeren. Daarnaast moesten transportbedrijven ook gewoon de Covid-maatregelen volgen en werden rijexamens voor kandidaat-chauffeurs uitgesteld, wat de transportproblemen en bijhorende gevolgen maar verergerde.  

3. Overrompeling van transshipment-havens

Een derde grote uitdaging die de handelscrisis heeft meegebracht is de overrompeling van de zogeheten transshipment-havens.

In deze havens worden containers rechtstreeks overgezet van het ene vrachtschip op het andere voor het vervolg van een verscheping. Hoewel deze havens dus eigenlijk geen containers moeten bewaren, kunnen deze toch de toegenomen werkdruk vaak niet bolwerken. Hierdoor duurt het meestal ook langer vooraleer de havens nieuwe boekingen aannemen en schrappen deze soms zelf volledige verschepingen op een redelijk korte termijn.

4. Lokale Covid-19 uitbraken

Een laatste grote uitdaging van de handelscrisis is de kans op lokale Covid-19 uitbraken in havens en op vrachtschepen. Als een uitbraak plaatsvindt in een grote haven, leidt dit tot nog meer oponthoud door een (nog) groter tekort aan mankracht. Als een uitbraak plaatsvind aan boord van een schip, moet het schip tot 14 dagen wachten vooraleer het een haven mag binnenvaren, wat evenwel tot nog meer oponthoud en vertragingen leidt.

Hoe beïnvloedt de handelscrisis onze dienstverleningen?

Hoe beïnvloedt de handelscrisis onze dienstverleningen?

Stijgende verschepingstarieven

Voor de Covid-19 pandemie waren de verschepingstarieven voor verhuisbedrijven zoals ons vaak stabiele bedragen. Sinds de pandemie echter zijn deze tarieven exponentieel gestegen en ontzettend volatiel geworden.

Het grote probleem hier is dat over deze verschepingstarieven niet te onderhandelen valt. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om de tarieven te betalen als wij een container en plaats op een vrachtschip willen bemachtigen voor onze klanten. Het feit dat wij deze prijzen niet in de hand hebben betekent ook dat wij vaak zelf onze tarieven moeten aanpassen en de extra kosten van de verschepingen moeten doorrekenen.

Minder plaats op vrachtschepen

Ook konden wij onze verschepingen voor de Covid-19 pandemie gemakkelijk binnen een week of twee weken inplannen.

Nu duurt het vaak tot wel 8 weken vooraleer onze verschepingen kunnen doorgaan, afhankelijk van de bestemming van de verscheping en de vaarroute. Dit betekent dat we alle bijkomende zaken nog verder op voorhand moeten inplannen en op elkaar afstemmen, hopende dat de verscheping niet wordt uitgesteld of geannuleerd door de rederij.

Last-minute wijzigingen aan planningen en routes

Een laatste element van de globale handelscrisis dat onze dienstverlening beïnvloedt zijn de last-minute wijzigingen door rederijen zelf. Voorbeelden van zulke wijzigingen zijn late veranderingen aan – of annuleringen van – vaardata,  -planningen en -routes.

Hoewel wij ons uiterste best doen om zo goed mogelijk met deze wijzigingen om te gaan, is er weinig of niets dat wij zelf kunnen doen om deze op te lossen of voorkomen, aangezien de meeste verantwoordelijkheden hiervoor bij de rederijen liggen. Als een rederij bijvoorbeeld niet voor het nodige vervoer kan zorgen op de dag dat onze container geladen moet worden, is het moeilijk om het vervoer opnieuw te boeken aangezien we dan hoogstwaarschijnlijk de vaardatum zouden missen. In het ergste geval kan de rederij dan onze boeking zelfs volledig annuleren, zodat wij alles opnieuw moeten boeken en het hele verschepingsproces opnieuw moeten inplannen.

Hoe beïnvloedt de handelscrisis u als klant?

Als we kijken naar hoe de globale handelscrisis onze dienstverleningen beïnvloedt, kijken we natuurlijk ook naar hoe deze u en onze (andere) klanten beïnvloedt. Daarom willen we ook duidelijk communiceren dat we er alles aan doen om u ondanks de omstandigheden toch onze best mogelijke service te kunnen bieden. Hierbij hopen we tevens ook dat u begrijpt dat de handelscrisis ons sterk beperkt in hetgeen dat we kunnen doen en dat zaken als wachttijden en verschepingstarieven volledig uit onze handen liggen.

Om u dus toch zo goed mogelijk te kunnen helpen, gaan wij als volgt te werk:

  • Op basis van de actuele informatie en inzichten die we hebben, proberen we om realistische verwachtingen te hanteren voor onze verschepingsplannen en -kosten. Zo kunnen we u een zo gericht mogelijke tijd- en kostinschatting geven.
  • Zodra u een verscheping bij ons heeft geboekt en al het papierwerk in orde is, proberen we zo snel mogelijk een container en vrachtschip te boeken voor de verscheping. Hierbij moeten we wel vermelden dat we momenteel met doorlooptijden tot 8 weken en langer moeten werken. Hierdoor kunnen we u vaak pas later de specifieke verschepingsinformatie en een verschepingsbevestiging bezorgen.
  • Doorheen onze dienstverleningen proberen we ook altijd om oplossingen te vinden en waar mogelijk druk uit te oefenen op rederijen om onze verschepingen zo snel mogelijk in te plannen. Hier moeten we wel eerlijk zeggen dat de verhuisindustrie weinig invloed kan uitoefenen op rederijen in vergelijking met bv. de voedsel- en elektronica-industrie. Huishoudelijke spullen worden namelijk niet als een prioritaire vracht gezien, wat wel het geval is voor voedsel en elektronica. Hierdoor maken veel rederijen ook vaak plaats voor voedsel- of elektronicavrachten ten koste van andere vrachten, zelfs als de verschepingen hiervoor al ingepland stonden. Om dit scenario ten alle koste te vermijden, proberen wij altijd samen te werken met rederijen waarmee wij een goede band hebben. Hierdoor zijn wij vaak wel zeker van onze plaats op een vrachtschip, ongeacht veranderingen in de toekomst.
  • Ten slotte brengen wij u meteen op de hoogte van de (voorwaardelijke) verschepingsdatum en eventuele bijkomende kosten wanneer wij een boeking bij de rederij kunnen bevestigen. Zodra uw verscheping op het vrachtschip is geladen en klaarstaat voor vertrek, ontvangt u nogmaals een bevestiging van ons.

Hoe lang gaat de globale handelscrisis nog duren?

Hoewel sommige vertragingen voor verschepingen zichzelf in een relatief korte tijd kunnen verhelpen, zal het domino-effect van de Covid-19 pandemie op de wereldhandel en scheepvaartindustrie toch nog even aanslapen. Verschillende experts voorspellen dan ook dat de handelscrisis nog tot het einde van 2022 kan aanhouden.

Meer informatie over de handelscrisis en onze diensten 

Heeft u vragen over dit bericht, onze diensten of uw verscheping bij ons? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen u graag verder.