Verhuizen naar Engeland na Brexit: wat je moet weten

De Brexit is nu officieel een feit. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van de Europese Unie, waardoor het nu als een zogenaamde ‘third country’ wordt aanzien.

De veranderingen die hiermee gepaard gaan, zullen ongetwijfeld ook de internationale verhuisindustrie beïnvloeden. In dit artikel lees je welke nieuwe douane-, belasting- en andere regels er na de Brexit gelden bij verhuizingen tussen EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk.

brexit en de internationale verhuis

Verhuizen naar Engeland na Brexit: formaliteiten

EU-burgers die naar het Verenigd Koninkrijk willen, moeten nu voldoen aan de Britse binnenlandse immigratiewetten. Vrij verkeer is niet langer van toepassing.

Een internationaal paspoort volstaat voor een verblijf van maximaal 90 dagen (binnen een periode van 180 dagen). Als je voor een langere periode of permanent in het VK wilt wonen, moet je, afhankelijk van het doel en de duur van het verblijf, wellicht een visum aanvragen. Dit kan je hier doen. In sommige gevallen moet je ook een immigratie-gezondheidstoeslag betalen om de kosten van een medische behandeling in het VK te dekken.

Algemene voorschriften voor goederen

Goederen die van de EU naar het VK en vice versa worden vervoerd moeten worden aangegeven bij de douane en zijn mogelijk onderworpen aan invoerrechten en BTW in het land van bestemming.

Emigreren naar Engeland: de vrijstellingsregeling voor het woonlandverkeer

Wanneer particulieren voorgoed emigreren naar engeland na de brexit, en dus hun land van verblijf overbrengen van de EU naar het VK, kunnen zij een beroep doen op de vrijstellingsregeling voor het woonlandverkeer. Hiermee vermijden ze dat zij BTW of andere rechten moeten betalen. Om een beroep te kunnen doen op deze regeling moet de persoon aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De persoon moet ten minste 12 maanden een nietingezetene van het VK zijn geweest
  • De persoon moet de goederen 6 maanden of langer in bezit hebben gehad

Verhuizen naar Europa na Brexit

Inwoners van het VK die naar de EU willen verhuizen, raden we aan om de website van de ambassade van het betrokken land te consulteren, aangezien de regelgeving per land zal worden vastgesteld. Hoogopgeleide Britse werknemers kunnen een blauwe kaart aanvragen die hen het recht geeft om in een EU-land te wonen en te werken.

Tip: controleer je beroepskwalificaties in het land van bestemming

Sommige beroepskwalificaties zoals dierenarts, verpleegkundige, apotheker enz. zijn niet automatisch in elk land geldig. Om deze reden is het belangrijk om je kwalificaties te laten erkennen door elk land waar je ze wilt uitoefenen. Je kan steeds bij de Britse ambassade in je nieuwe land nagaan of je daar je beroep mag uitoefenen.

Kan ik nog in de EU of het VK blijven wonen en werken?

Ongeveer 850.000 Britse burgers wonen momenteel in de EU en ongeveer 4.000.000 EU-burgers hebben een verblijfsstatus in het VK gekregen. Britse expats in de EU of EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk die al vóór januari 2021 in dat land woonden, kunnen in hun gastland blijven werken, wonen en studeren met behoud van hun recht op gezondheidszorg, sociale uitkeringen en pensioen. De enige voorwaarde is dat zij zich als ingezetene in het land moeten laten registreren.

Kan ik mijn huisdier meenemen met enkel een dierenpaspoort?

Als je naar de EU verhuist, is je dierenpaspoort dat in het VK is afgegeven, niet langer geldig. Vanaf nu moet je huisdier een geldig gezondheidscertificaat (AHC) hebben om naar het buitenland te mogen reizen. Dit certificaat moet ondertekend zijn door een officiële dierenarts. Dit certificaat bewijst dat je hond, kat of fret gezond en gechipt is. Als je vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk verhuist, is je dierenpaspoort voldoende.

Conclusie

Verhuizen naar Engeland na de Brexit is misschien wat lastiger geworden, maar daarom niet onoverkomelijk. Je zal enkel wat meer admistratieve verplichtingen moeten doorkomen. Compas International Movers helpt je graag bij dit proces.